Vårdfokus 2018-01-08T10:59:55+00:00

Vårdfokus

Vårdfokus är tidningen för Vårdförbundets medlemmar. Den belyser frågor inom vården som berör yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, tandläkare, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Tidningen hette tidigare Vårdfacket, men bytte namn till Vårdfokus i maj år 2010.

Läs Vårdfokus digitalt och i pappersform

Vårdfokus förekommer såväl digitalt som i pappersform. Alla medlemmar i vårdfacket kan få denna vårdfackets medlemstidning. Prenumeranter är även svenska som utländska aktörer verksamma inom vården, högskolor och bibliotek. Papperstidningen utges en gång i månaden, med totalt 11 upplagor per år. Webbtidningen är en levande publikation då den uppdateras med nytt innehåll dagligen. Även på Facebook finns Vårdfokus tillgänglig.

Pålitlig nyhetskälla

Syftet med Vårdfokus är att vara en pålitlig nyhetskälla, med andra ord, att ge läsarna en heltäckande nyhetsbevakning av det som sker inom den svenska vården. Tidningen förser läsaren med bland annat forskningsartiklar, krönikor, granskningar och nyheter inom ämnen såsom arbetsmiljö, vårdpolitik, lönefrågor, forskning och arbetsorganisation. Ibland förekommer också fördjupande reportage och artiklar i speciella ämnen.

Vårdfokus välkomnar det fria ordet, varför läsarna har möjlighet att kommentera artiklar på såväl tidningens hemsida som via papperstidningens insändarsida.

Här kommer du direkt till Vårdfokus webbplats.

Lagar och bestämmelser

Vårdfokus är en självständig tidning. Det innebär att utgivaren är ensam ansvarig för dess innehåll. Vårdförbundet kan därför inte ställas till svars för det som publiceras i tidningen. Det innebär också att allt publicerat innehåll är upphovsrättsligt skyddat och upphovsmannen har ensamrätt till materialet.

Till följd av den rådande meddelarfriheten, har de som önskar offentliggöra upplysningar till tidningens redaktion, rätten att vara anonyma.

Utmärkelser

Vårdfokus och dess journalister har, genom åren, tilldelats flertalet priser för sin bevakning av vården i Sverige.

År 2004 utsågs Vårdfokus till Årets Fackskrift av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Juryn motiverade sitt val av vinnare med att förklara att tidningen, trots tuff konkurrens, står ut i mängden genom att lyfta fram läsarna och behandla svåra ämnen på ett lättförståeligt sätt.

Bäst fackliga nyhet på nätet

Vårdfokus reporter Anders Olsson blev år 2009 tilldelad pris för bästa fackliga nyhet på nätet. Artikeln, med titeln Chef vill locka oorganiserade till strejkbryteri, behandlade de oegenheter som förekom under den strejk som vårdfacket bedrev år 2008 i protest mot den låga lönesättningen inom en del vårdyrken.

Sjuksköterskor på Helsingborgs lasarett blev under sin arbetsvägran, erbjudna trippel betalning i utbyte mot att bryta strejken.

Journalistpriset Med barnets ögon

Samma år, 2009, blev Vårdfokus journalist Åsa Erlandson tilldelad journalistpriset Med barnets ögon. Erlandson belönades för sin artikel Hur många barn har du missat? som handlade om vårdpersonalens bristande kunskap om hur man upptäcker och förebygger misshandel av spädbarn.

Utmärkelsen som instiftades av Pampers år 2014 har till syfte att premiera journalistisk verksamhet som skildrar barns tillvaro.