Allt färre svenska sjuksköterskor söker sig till Norge

Antalet svenska sjuksköterskor som söker sjuksköterskelegitimation i Norge har minskat drastiskt dom senaste åren. I fjol var det endast 200 svenska sjuksköterskor som sökte norsk sjuksköterskelegitimation, att jämföra med år 2008 då antalet ansökningar var uppe i 2 000.

Löneutveckling en orsak

Att Norge lockar färre sjuksköterskor idag sägs ha flera anledningar. Dels har det skett en löneutveckling för sjuksköterskor i Sverige parallellt med att den svenska arbetsmarknaden förbättrats.

Det finns fler valmöjligheter och konkurrensen om sjuksköterskorna i Sverige är större än tidigare. Dessutom har den norska kronan sjunkit i värde samtidigt som det kostar mer att leva i Norge.

Sjuksköterskor söker sig inte längre till Norge

Svalt intresse bland nyutbildade

Vårdförbundet tror att intresset för att jobba i grannlandet framförallt minskat bland nyutbildade sjuksköterskor. Anledningen tror man är att den svenska ingångslönen idag inte skiljer särskilt mycket från den norska.

2018-01-06T12:21:14+00:00