Han blir först i Sverige med att vara medicinprofessor i spelberoende

Anders Håkansson är Sveriges första medicinprofessor med inriktning på spelberoende. Satsningen påbörjades redan 2015 då Lunds Universitet anställde Anders Håkansson som lektor i syfte att bygga upp forskningsarbetet kring förebyggande åtgärder mot spelberoende.

Med stöd av Svenska Spel

Anders Håkanssons forskningsprojekt kring spelberoende har gjorts möjligt tack vare Svenska Spel som finansierar lektoratet. Sedan 2011 delar Svenska Spels forskningsråd ut fem miljoner kronor årligen till forskning om spel samt forskning om preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. I forskningsrådet finns bland annat ledamöter från Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet samt Beroendecentrum SLL.

Medicinprofessor forskar om spelberoende

Fokus på unga i socialt utsatta miljöer

Anders Håkansson och hans forskargrupp riktar in sig på spelberoende hos ungdomar och unga vuxna som befinner sig i socialt utsatta miljöer. Risken för att utveckla ett spelberoende beräknas vara särskilt hög i sådana miljöer. Nyligen har de avslutat ett projekt om mobiltelefonbeteende och spelande och planerar härnäst att inleda en studie om spelattityder samt spelmissbruk bland ungdomar och unga vuxna i Malmö.

Information:

Folkhälsomyndigheten
Karolinska Institutet
Beroendecentrum SLL
Casinobonus24.se

2018-01-06T12:21:05+00:00