Stora brister i vården av missbrukare

Den förlegade synen på beroendevården har resulterat i att vårdens hjälpinsatser endast når en liten grupp av alla med narkotikamissbruk. Orsaken härleds till hårda krav på individen samt problem med diskriminering bland vårdpersonal.

Brist på åtgärder trots missbruksutredning

I april 2011 publicerade regeringen en missbruksutredning som granskade beroendevården i Sverige. Ett stort antal problem i beroendevårdens sätt att hantera missbrukare identifierades i utredningen som presenterade 70 olika förslag att angripa dilemmat.

Åtta år senare har situationen för vården av missbrukare knappt förändrats. Implementeringen av nya metoder har stannat av och patienter fortsätter att uteslutas från nödvändig behandling.

Skottskadad man behandlad med alvedon

Ett konkret exempel på beroendevårdens orättvisa behandling av missbrukare är den skottskadade mannen som, i december 2017, endast fick alvedon vid operation. Anledningen uppgavs vara att han hade en missbrukarbakgrund samt att behandlingen var tvungen att anpassas utifrån situationen.

Beslutet möttes av stor kritik från flera håll, bland annat från Svenska brukarföreningen i Örebro som gav uttryck för sitt missnöje i Sveriges Radio P4.

Alvedon innehåller paracetamol

Vädjan till riksdagen

Representanter för Sverige läkare och psykologer begär nu att riksdagens ledamöter från samtliga partier agerar för en modernisering av beroendevården. Tidigare har ett upprop med över 10 000 namnunderskrifter för en bättre beroendevård lämnats in till socialutskottet.

2018-01-06T12:30:14+00:00