Biomedicinsk analytiker 2018-01-06T12:37:08+00:00

Yrke: Biomedicinsk analytiker

Att arbeta som biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker är sjukvårdspersonal vars uppgift är att ta fram underlag till läkare genom kemiska analyser av kroppsvätskor såsom blod, urin och ledvätska. Underlagen ligger till grund för läkare att ställa diagnos samt välja behandling för sina patienter.

Yrket innebär ett patientnära arbete vilket förutsätter en god social förmåga att kunna bemöta människor oavsett bakgrund och ålder. Övriga krav för att klara av yrket som biomedicinsk analytiker är en stor noggrannhet samt en systematisk liksom analytisk förmåga. Inte minst krävs en god teknisk kompetens då du förväntas ha god förståelse för den utrustning som är nödvändig för att kunna utföra analyserna.

Biomedicinska analytiker kan arbeta inom en rad olika verksamhetsområden såsom på sjukhuslaboratorier, analys- och life science-företag, inom djursjukvården, livsmedelsindustrin, naturvårdssektorn, rättsmedicin eller på statliga myndigheter och forskningslaboratorier. Majoriteten av biomedicinska analytiker verkar inom sjukvården på kliniska laboratorier och inom forskningsenheter.

Olika arbetsområden

Som biomedicinsk analytiker kan man bedriva arbete inom flertalet olika arbetsområden såsom klinisk kemi, patologi, mikrobiologi, transfusionmedicin, farmakologi, genetik, patologi, cytologi, mikrobiologi, immunologi, parasitologi och inom primärvården. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att leta efter virus eller bakterier i ett prov eller att förbereda vävnadsprover för att kunna bedöma cellförändringar.

Utbildning

Utbildning till biomedicinsk analytiker erbjuds vid flera högskolor och universitet runt om i Sverige. Utbildningen, som är på avancerad nivå, motsvarar 180 högskolepoäng och bedrivs under tre år. Programmet leder antingen till en yrkesexamen eller en akademisk kandidatexamen i medicinsk vetenskap med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde.

Efter avslutade studier på kandidatnivå, finns möjlighet till vidareutbildning med inriktning mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Utbildningar på master-, magister- och forskningsnivå bedrivs vid flera lärosäten i Sverige.

För att kunna utöva arbete som biomedicinsk analytiker krävs legitimation av Socialstyrelsen vilket man ansöker om efter avslutade studier.

Arbetsmarknad för biomedicinsk analytiker

Då behovet av biomedicinska analytiker är större än antalet verksamma, är chanserna till arbete mycket goda för yrkesgruppen, oavsett erfarenhet och kompetensnivå. Denna prognos förväntas hålla i sig de närmaste åren i och med den europeiska befolkningens ökande genomsnittsålder, vilken förutsätter biomedicinsk vård. SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) beräknar dessutom med att cirka 75 procent av yrkeskåren kommer att pensionera sig år 2030. Bristen på biomedicinska analytiker gör att yrket har en mycket låg arbetslöshet i jämförelse med många andra arbeten.

I skrivande stund beräknas det finnas cirka 11 000 yrkesverksamma biomedicinska analytiker enligt SACO. Medianlönen ligger på 24 500 kr/månaden. Lönerna kan dock vara avsevärt högre för biomedicinska analytiker verksamma inom den privata sektorn.