Röntgensjuksköterska 2018-01-04T16:25:37+00:00

Yrke: Röntgensjuksköterska

Att arbeta som röntgensjuksköterska

En röntgensjuksköterska arbetar med såväl människor som i en högteknologisk miljö. Du behöver vara intresserad av såväl omvårdnad som avancerad teknik för att ha detta yrke. Bland arbetsuppgifterna förekommer att göra behandlingar och undersökningar med röntgenstrålar, ultraljud och magnetfält.

Röntgensjuksköteskan arbetar med avancerade undersökningsmetoder för att få fram bildmaterial som underlag för att kunna fastställa patienternas diagnoser. Utvecklingen av nya avancerade undersökningsmetoder går allt snabbare och det gäller att ständigt utbilda sig inom den senaste tekniken för att kunna ge patienterna bästa tänkbara behandling. Det kan röra sig om såväl radiologiska undersökningsmetoder, slätröntgen, magnetkameraundersökning, medicinskt ultraljud, nuklearmedicin, eller datortomografi.

En röntgensjuksköterska måste dessutom också vara bra på att hantera människor. Vanligtvis träffar en röntgensjuksköterska många patienter på en dag. Ofta är patienterna också oroliga över vilken information de ska få efter sin röntgen undersökning eller behandling. Det är då viktigt att röntgensjuksköterskan under dessa korta möten kan förmedla trygghet och omtanke till patienterna.

Specialistutbildning röntgensjuksköterska

Vårdförbundet har varit engagerade i frågan om att ta fram en specialistutbildning till yrket och motiverar detta med att vården och teknikutvecklingen inom röntgensjuksköterskans område ställer stora krav på nya kunskaper för att utveckla såväl yrkesrollen som yrkesinnehållet samt röntgenverksamheten. Även bristen på röntgensjuksköterskor samt röntgenläkare talar för att en specialistutbildning behövs.

Det vårdförbundet har verkat för är att en reglerad specialistutbildning på avancerad nivå skall införas samt att radiografi ska vara huvudämnet i denna utbildning.

Utbildning

Huvudämnet i dagens utbildning för att bli röntgensjuksköterska är radiografi. Helt kort så innebär utbildningen att studenten får kunskap om hur olika metoder såsom till exempel röntgenundersökningar, datortomografi och magnetkamera bäst kan används för att ställa en diagnos men också för att ge behandling. Efter genomförda studier får studenten en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska.

Arbetsmarknad

Röntgensjuksköterskor har en gynnsam arbetsmarknad då kompetensen är efterfrågad. De vanligaste arbetsplatserna är röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare men det finns också en stor efterfrågan på röntgensjuksköterskor utomlands.

Teknologiska framsteg inom yrket

År 2013 fick röntgensjuksköterskan, företagaren och uppfinnaren Ylva Ryngebo pris som årets europeiska uppfinnarkvinna för den medicintekniska kompressionsanordningen MID Comp. Tack vare hennes uppfinning kunde den strålning som patienterna utsätts för vid röntgenundersökningar minskas till hälften vilket även minskar patienternas risk att insjukna i cancer. Dessutom gav Ylvas uppfinning en bättre bildkvalitet vilket även kan bidra till att ställa en säkrare diagnos.

I tävlingen deltog 72 andra kvinnor från hela världen, bland annat från Europeiska länder men också från Malaysia, Nigeria och Indien. Ylvas uppfinning MID Comp, används idag på de flesta av sjukhusens röntgenavdelningar.